About Pulse

Een duurzame bijdrage leveren aan de welvaart

Pulse Foundation is een privé-initiatief dat sinds 2012 ondernemersfamilies, industriëlen en bedrijfsleiders samenbrengt rond eenzelfde filantropisch ideaal: een duurzame bijdrage leveren aan de welvaart van een land door de ondernemingsgeest, de zin voor innovatie en het economische dynamisme te stimuleren. Pulse Foundation werd opgericht in de vorm van een stichting van openbaar nut in maart 2012. Pulse Foundation draagt de erfenis van André Mulliez met zich mee, een industrieel uit Roubaix, die in 1986 Nord Entreprendre oprichtte met als motto: ‘om welvaart te creëren, moet je dynamische en innoverende ondernemingen creëren’. Het is onze overtuiging dat een welvarend land een land is dat iedereen, van welke afkomst ook, de kans biedt zijn of haar competenties en creativiteit te ontplooien in een positieve en stimulerende omgeving.
RAAD VAN BESTUUR

Voorzitters:
Dominique Moorkens, Jean-Pierre Blumberg

Bestuursleden:
Agemar SA, vertegenwoordigd door Marie de Vicq, Olivier Halley, Régis Mulliez, Gunhilde Van Gorp, Thomas Vanderlinden, Xavier van Campe​nhout, Fondation Entreprendre vertegenwoordigd door haar voorzitster Blandine Herbaut-Mulliez, Tanguy du Monceau die via het Ernest Solvay Fonds de stichtende families van Solvay vertegenwoordigt, Antoine d'Ydewalle​.

Directeur Generaal :
Paul Bosmans

Reacties zijn gesloten.