Acties

Pulse Foundation steunt een elftal complementaire initiatieven die aansluiten bij het doel van de stichting om het ondernemerschap op een positieve manier te stimuleren. Deze initiatieven variëren van het opleiden van jongeren in het ondernemerschap, coaching tijdens het oprichten van een onderneming, het stimuleren van groei en internationalisering van ondernemingen en professionele re-integratie van kanszoekende jongeren en migranten.

 
ONDERNEMINGSZIN

Om bij jongeren ondernemingszin te creëren, steunt Pulse Foundation een drietal projecten.

Ondernemers voor de klas (Vlajo) en 100.000 Entrepreneurs

vlajo_ovk100000      


‘Ondernemers voor de Klas’ en ‘100.000 Entrepreneurs’ laten leerlingen, door middel van een getuigenis van een ondernemer in de klas, kennis maken met het ondernemerschap. Het doel is om leerlingen meer ondernemingsgezind te maken en aan te moedigen om ondernemen als een volwaardige carrièreoptie te beschouwen. Door ondersteuning vanuit Pulse Foundation kan het aantal getuigenissen van ondernemers worden verdubbeld alsook het aantal bereikte scholen.

Ondernemers voor de klas en 100.000 Entrepreneurs

Mini Onderneming

vlajo_mini lje

De Mini Onderneming laat leerlingen in het secundair onderwijs een eigen bedrijf opstarten en beheren. De leerlingen bekleden zelf de verschillende sleutelposities binnen een bedrijf; human resources, financiën, management, sales&marketing, enz. Het biedt een unieke kans om binnen enkele maanden het bedrijfsleven te leren kennen en de mogelijkheden ervan te onderkennen. Daarbij doen de mini-ondernemers essentiële vaardigheden op.

Met hulp van Pulse Foundation kan het programma op een versneld tempo verder uitgebreid worden.

Mini Onderneming en Mini Entreprise

Start Acadamy

 start-acadamy

De Start Academy is een combinatie van vorming, coaching en een business plan competitie waardoor de ondernemingszin van studenten op universiteiten en in hogescholen wordt aangewakkerd en hun deelname aan een ondernemingsproject gestimuleerd.

Met de bijdrage van Pulse Foundation kan Start Academy worden uitgebouwd tot het referentieprogramma voor sensibilisering en vorming van studenten tot het ondernemerschap. Tevens kan het aantal deelnemers worden uitgebreid dankzij de steun van Pulse Foundation./

Start Academy (nl) en Start Academy (fr)


STEUN AAN STARTUPS

Pulse Foundation ondersteunt twee initiatieven die concrete coaching en begeleiding aan starters en spin-offs bieden.

Netwerk Ondernemen (Réseau Entreprendre)

no re

Binnen Netwerk Ondernemen coachen ervaren ondernemers, startende ondernemers. Om in aanmerking te komen voor coaching moet een de starter een project met een duidelijk groeipotentieel voorleggen en eveneens het potentieel hebben om nieuwe banen te creëren. Netwerk Ondernemen is gevestigd in Brussel, Luik, Namen, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Antwerpen en Gent. De samenwerking met Pulse Foundation heeft als objectief de groei van Netwerk Ondernemen bij te staan door de uitrol van nieuwe vestigingen, vooral in het Vlaams landsgedeelte.

Netwerk Ondernemen en Réseau Entreprendre

SO Kwadraat

so

Spin-Off Kwadraat heeft zich gespecialiseerd in de valorisatie van het wetenschappelijk onderzoek. Zij richt zich tot doctorandi en onderzoekt het industrialisatiepotentieel van hun research. Door een specifieke en gepersonaliseerde coaching worden de doctorandi begeleid in de oprichting van een spin-off. De samenwerking met Pulse Foundation heeft tot doel het aantal spin-offs te verdriedubbelen en de activiteiten van SO Kwadraat uit te breiden naar de alle universiteiten van het land.

SO Kwadraat


STEUN AAN SCALE-UPS

Om de groei van startende ondernemers aan te moedigen, ondersteunt Pulse Foundation een aantal drietal verschillende initiatieven.

Startups.be go Global

startups

Startups.be is de ‘one-stop-shop’ voor Belgische tech ondernemers met een globale ambitie. Startups.be helpt ondernemers om in contact te komen met investeerders, klanten en experts en is een centraal punt in het Belgische tech ecosysteem, ze geeft startups een stem en wil het startup klimaat bevorderen door haar neutrale en onafhankelijke aanpak met nationaal en internationaal bereik. Pulse Foundation ondersteunt de groei van het programma ‘Startups go Global’. Dit programma heeft als doel Belgische scale-ups te begeleiden in hun internationalisering. Hiervoor zijn drie formats voorhanden: “mission”, “conference” en “challenge”.

Startups.be go Global

BelCham

belcham

BelCham is de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel, gevestigd in New York en San Francisco. Zij heeft tot doel het Belgisch potentieel aan studenten, young professionals, startups, scale-ups en corporates in de Verengide Staten te verbinden en te ondersteunen. De aangeboden services variëren van het aanbieden van kantoorruimte, het organiseren van evenementen en missies. De ondersteuning van Pulse Foundation gaat voornamelijk uit naar het verder uitbouwen van het “Atelier NY” en het opstarten en uitbouwen van het “Atelier in the Bay”. De Ateliers bieden Belgische ondernemers de mogelijkheid om een werkplek te huren in het kantoor van BelCham in New York en San Francisco, met daarbij horende administratieve en netwerkfaciliteiten.

BelCham

eXcelerate - ICAB

icab

ICAB Business & Technology Incubator is een incubatiecentrum dat aan start ups een moderne en compleet uitgeruste werkomgeving aanbiedt met netwerkingsmogelijkheden en aangepast advies. ICAB heeft als objectief de groei van startups die actief zijn in ICT te bevorderen door hen een groeiprogramma voor te stellen. Pulse Foundation ondersteunt de verdere ontwikkeling van het eXcelarate programma van ICAB.

eXcelerate


RE-INTEGRATIE

Binnen de Belgische samenleving zijn er toch vele inwoners die niet gemakkelijk hun weg vinden naar een baan en/of het ondernemerschap. Vanuit de vele initiatieven die bestaan om verschillende groepen mensen te ondersteunen, heeft Pulse Foundation een tweetal initiatieven geselecteerd die actief proberen het ondernemerschap onder de aandacht te brengen.

YouthStart

youthstart

YouthStart stimuleert ondernemingszin bij kanszoekende jongeren door hen een trainingsprogramma aan te bieden die praktijkgericht, ondernemend, interactief en creatief is. Concreet houdt dit in dat de jongeren een training krijgen van 50 uur waarin ze een concreet bedrijfsplan uitwerken en vervolgens deelnemen aan een businessplan competitie. Het doel is om deze jongeren aan te leren hun lot in eigen handen te nemen. Met de steun van Pulse Foundation, heeft YouthStart als objectief om in 5 jaar haar impact te verdubbelen en haar activiteiten uit te breiden over het hele land.

YouthStart

Duo for a Job

duo

Duo for a Job zet zich actief in om de ongelijkheid in toegang tot de arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond te verminderen. Hiertoe brengt zij werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond in contact met ouderen die professionele ervaring hebben in de sector waarin deze jongeren graag actief zouden worden. Eens de duo’s gevormd zijn, worden ze door de organisatie opgevolgd en begeleid gedurende de volledige mentorperiode (6 maanden). Duo for a Job is in een fase van opschaling en wil een stijging van 50% van het aantal duo’s laten zien in de komende 3 jaar. Deze groei en de mogelijkheid om meer te focussen op ondernemerschap en eigen jobcreatie worden mede mogelijk gemaakt door steun van Pulse Foundation.

Duo for a Job


ANDERE

Pulse Foundation ondersteunt tevens een initiatief dat VZW’s moet helpen om hun financiële autonomie te versterken.

Gingo

gingo

Gingo is een crowdfunding platform voor innoverende initiatieven die een maatschappelijke impact in België beogen.

Gingo

Reacties zijn gesloten.