Pulse Foundation werd opgericht door privé schenkers uit de ondernemingswereld. Hun doel is, via een filantropisch initiatief dat uniek is in België, de ondernemingszin weer aan te wakkeren. Deze wens is ontstaan uit de overtuiging dat ondernemen niet alleen noodzakelijk is voor het behoud van onze welvaart, maar dat dit ook de creativiteit en de zelfontplooiing bevordert en aanmoedigt.

De ondernemingszin is in België lager het Europees gemiddelde. Er bestaan initiatieven om het ondernemerschap aan te wakkeren, maar de versnippering van de aangewende middelen over een te groot aantal kleine organisaties remt de effecientie.

Pulse Foundation wilt extra middelen verschaffen aan goed gestructureerde organisaties die een ambitieus ontwikkelingsplan voorleggen om hun impact op de creatie van start-ups en hernieuwing van onze economie te verhogen.

start-up-belgium-dicrease

Dicrease of Startups in Belgium

start-up-belgique-ranking-EU

Ranking of Startup creation in Europe per country

Weer zin geven in ondernemen

De achterstand van België voor ondernemingscreatie bevindt zich zowel op het vlak van de intentie tot ondernemen als op de werkelijke oprichting van een bedrijf. De redenen voor deze terughoudendheid zijn risicoaversie, faalangst en het negatief imago van de bedrijfsleider.

Pulse Foundation wil terug zin geven in ondernemen ondermeer door:

  • De bewustwording van jongeren in de scholen;

  • Initiatieven aanmoedigen en begeleiden die waarde en banen kunnen creëren;

  • ons technologisch onderzoek opwaarderen en aanmoedigen  om dit om te zetten in een industrieel project.

Verenigen en professionaliseren

Pulse Foundation heeft 120 organisaties geidentificeerd die op een of andere manier bezig zijn met steun aan het ondernemerschap. Deze versnippering samen met de kleine omvang van de verenigingen en hun gebrek aan middelen, beperkt uiteraard hun impact. Pulse Foundation wil minder verenigen en minder verspilling door samenwerkingen aan te moedigen.

De impact van Pulse Foundation in 2013:

In 2013 hebben, met behulp van Pulse Foundation, de gesteunde verenigingen het aantal opgerichte bedrijven verhoogt met 33% en het aantal banen met 26%.

621 RECHTSTREEKSE BANEN  (+ 26%)

197 NIEUWE BEDRIJVEN (+ 33%)

  • 50% van deze oprichtingen zijn van werklozen die hun eigen baan hebben gecreëerd;

  • 21% zijn projecten met een aanzienlijk potentieel voor jobcreatie;

  • 7% zijn technologische spin-offs

1900 Personen hebben een vorming of een coaching genoten.

pulse-foundation-rapport-activite-2013-28-09-14-NL-version