Voor Wie?

Spreekt het ondernemerschap u aan en hebt u ambitie ?

Pulse Foundation biedt ondersteuning via een duurzame financiering en door het ter beschikking stellen van de expertise en professionele netwerken van organisaties die actief zijn rond één van de 5 hefbomen van het ondernemerschap:
  1. Bewustmaking van de jongeren
  2. Voorbereiding in het vormen van bedrijfsleiders
  3. Begeleiding van oprichters of overnemers van bedrijven
  4. Begeleiding van groeiende ondernemingen
  5. Onderzoek naar en verzamelen van documentatie over thema’s als het ondernemerschap, het oprichten van ondernemingen en hun invloed op de welvaart.
Pulse Foundation richt zich tot bestaande verenigingen:
  • Die de ondernemingschap in België steunen
  • Die blijk geven van financiële en organisatorische stabiliteit wat hun voortbestaan garandeert
  • Die een onberispelijke ethiek hanteren en in hun werking blijk geven van ‘good governance’
  • Die de ambitie hebben om hun professionalisme te vergroten of zich verder willen ontplooien
  • En die dezelfde waarden en passie delen voor het ondernemerschap, met de wens om mensen zich verder te laten ontplooien in de filantropie.
 

Reacties zijn gesloten.