CULTUUR VAN ONDERNEMEN

De ondernemerszin aanwakkeren bij de jeugd

De zin voor initiatief en een ondernemerscultuur aanwakkeren, dat is toekomstige generaties de kans geven te ondernemen, de plaats te zoeken en te vinden waar zij in onze samenleving het beste van zichzelf kunnen geven. Het is hen ook leren om zich steeds aan te passen in een steeds sneller veranderende wereld.

Gesteunde projecten

LJE

LJE

LJE, Les Jeunes Entreprises, wil de ondernemingscultuur van jongeren van 8 tot 25 jaar stimuleren. De Stichting steunt het initiatief Défidée van LJE, een uitdaging gericht op jongeren van 14 tot 17 jaar. Dit initiatief heeft als doel verschillende ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en nieuwe maatschappelijke, digitale en milieuvraagstukken op een transversale en speelse manier te integreren, door middel van de vaardigheid “ethisch en duurzaam ondernemen”. Het biedt jongeren van alle achtergronden een eerste ondernemerservaring.

MYMachine

MyMachine

Kinderen in Lager Onderwijs bedenken een ‘Droom Machine’, studenten in Hoger Onderwijs vertalen die in een Concept en uiteindelijk leerlingen in het Technisch Middelbaar bouwen er een Werkend Prototype van. Leerlingen en Studenten krijgen zo ondernemerschapsvaardigheden aangeleerd, gelinkt aan creativiteit, respect voor elkaars talenten, doorzettingsvermogen en veerkracht.

Het initiatief My Machine is al aanwezig in Vlaanderen, Brussel en tien andere landen. Met de steun van Pulse, zal My Machine verder in België groeien en zo de ontwikkeling van creativiteit, het stimuleren van go-to-market-denken en de aantrekkelijkheid van technische vakken voor jongeren rechtstreeks te ondersteunen.

MYMachine

Debateville

Debateville is een recente VZW die als doel heeft om jongeren tussen de 10 en 14 jaar het publiekspreken en de debatkunst aan te leren en ook om de sociale cohesie en mobiliteit te verbeteren. Potentiële klanten of investeerders overtuigen, je project op een originele en vernieuwende manier voorstellen, enz. zijn allemaal kwaliteiten die noodzakelijk zijn in de ondernemingswereld en die nuttig zijn om van jongs af aan te ontwikkelen. Dankzij de steun van Pulse kan Debateville deze jongeren een ondernemerservaring aanbieden buiten het schoolkader.

VentureLab and StartLab

Venture lab / StartLab

Een gezamenlijk initiatief van de twee universitaire incubatoren, actief in het Frans en het Nederlands in de regio Brussel en Luik. Dit initiatief richt zich tot jongeren tussen 18 en 30 jaar en stelt hen in staat om met de steun van een ondernemersmentor een onderneming op te richten op basis van hun idee. Door hun ondernemingszin te stimuleren, zorgt dit initiatief ervoor dat ongeveer 25% van de projecten geboren wordt en een succesvol bedrijf wordt. Voorbeelden hiervan zijn Kazidomi en Beinfluence.