De Stichting heeft als missie ondernemerschap te stimuleren, vanuit de overtuiging dat ondernemerschap de oplossing biedt op vele maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

BEyond-Photo de groupe

Onze visie

Iedereen weet dat hij ervan mag dromen ondernemer te zijn en het recht heeft zijn eigen ondernemerservaring te beleven volgens zijn eigen ambities.

Ondernemerschap is een belangrijke schakel in de creatie van meerwaarde en moet ook gestimuleerd worden.

Onze missie

De ambitie van Pulse is het stimuleren en promoten van de ondernemerscultuur van jongs af aan; het verzekeren van toegang voor alle ondernemers ongeachte hun ambities; het garanderen dat het ecosysteem het potentieel van al onze ondernemers, overal in België, stimuleert.

Notre mission

Onze werking

De Stichting kiest ervoor om op elk ogenblik van de levenscyclus van een (potentiële) ondernemer in te grijpen : van de sensibilisering voor de opstart van een bedrijf tot de groei van een project of zelfs het falen van een project.

De Stichting pakt deze zeven hefbomen op drie manieren aan via partners, door innovatie via eigen initiatieven en belangenbehartiging.

How we work diagram

Innovatie

2024-04-12T18:26:57+02:00

BEyond

BEyond is een programma dat sinds 2018 ontworpen en uitgevoerd wordt door de Pulse Foundation.

Haar missie is het versnellen van de groei van onze beste technologische scale-ups om er zo snel en zo goed mogelijk wereldspelers van te maken.

De sector van de “nieuwe economie” is namelijk de sector die de meeste kans maakt om kwalitatieve banen te scheppen en waarde, en dus welvaart, voor ons land te genereren.

2024-04-12T18:29:11+02:00

Revival

De missie van Revival is om onze ondernemers, de belangrijkste waarde- en banencreators in België, te beschermen, hun professionele rebound te verzekeren en een verandering aan te moedigen in de manier waarop we naar ondernemersfalen kijken, een onderwerp dat in onze cultuur nog steeds taboe is.

Pulse Foundation in de pers