Revival

De missie van Revival is om onze ondernemers, de belangrijkste waarde- en banencreators in België, te beschermen, hun professionele rebound te verzekeren en een verandering aan te moedigen in de manier waarop we naar ondernemersfalen kijken, een onderwerp dat in onze cultuur nog steeds taboe is.