De Stichting

Onze visie

Iedereen weet dat hij ervan mag dromen ondernemer te zijn en het recht heeft zijn eigen ondernemerservaring te beleven volgens zijn eigen ambities. Ondernemerschap is een belangrijke schakel in de creatie van meerwaarde en moet ook gestimuleerd worden.

Notre mission

Onze missie

De Pulse Foundation brengt vele families van ondernemers samen die dezelfde visie delen:

Door de banen en toegevoegde waarde die het creëert, door de innovatie en creativiteit die het genereert, door de voldoening die het mogelijk maakt, is ondernemerschap de sleutel tot veel (zo niet alle) maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

Door ondernemerschap te ondersteunen, werkt Pulse op een transversale en duurzame manier aan vraagstukken op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, integratie, toegang tot zorg, milieu en emancipatie.

De ambitie van Pulse is het stimuleren en promoten van de ondernemerscultuur van jongs af aan; het verzekeren van toegang voor alle ondernemers ongeachte hun ambities; het garanderen dat het ecosysteem het potentieel van al onze ondernemers, overal in België, stimuleert.

Raad van bestuur

De raad van bestuur, waarin de vertegenwoordigers van de schenkende families zetelen, is het centrale orgaan van de stichting. De raad beslist aan wie subsidies worden toegekend en valideert de strategische richting die het operationele team voorstelt.

De voorzitter

Graaf Tanguy du Monceau
Graaf Tanguy du Monceau

Bestuursleden

La Fondation Entreprendre vertegenwoordigd door:

Mevrouw Blandine Mulliez
Mevrouw Blandine Mulliez
Mevrouw Aurélie d’Andrimont
Mevrouw Aurélie d’Andrimont
Barones Marie de Vicq de Cumptich
Barones Marie de Vicq de Cumptich
De heer Xavier Van Campenhout
De heer Xavier Van Campenhout
De heer Régis Mulliez
De heer Régis Mulliez
De heer Olivier Van Regemortel
De heer Olivier Van Regemortel
De heer Adrien Dassault
De heer Adrien Dassault
De heer Philippe Meert
De heer Philippe Meert
Charles Kesteloot
Charles Kesteloot

Operationeel team

Ons operationeel team draagt de waarden en het imago van de Stichting uit. Het bestaat dus uit ondernemers, minstens drietalig, die voortdurend op zoek zijn naar excellentie en impact.

Emmanuelle Ghislain
Emmanuelle GhislainCEO
Olivia Degueldre
Olivia DegueldreCOO
Victoria Cannilla
Victoria CannillaBEyond Program Director
Romain Degen
Romain DegenBEyond Project Manager
Barbara Bouckaert
Barbara Bouckaert Revival Program Director Flanders & Brussels (NL)
Sébastien Hamende
Sébastien HamendeRevival Program Director Wallonia & Brussels (FR)
Justine Verzini
Justine VerziniRevival Project Manager
Barbara Vlerick
Barbara VlerickRevival Project Manager (NL)
Dorothée Druez
Dorothée DruezAdmin Manager
Alexandre Neefs
Alexandre NeefsÉtudiant

Finaciering

Pulse haalt haar inkomsten enkel uit de vrijgevigheid van haar donateurs, waarvan velen al sinds de start de stichting steunen. Dankzij de private aard van de schenking- en kan Pulse volledig neutraal en onafhankelijk optreden. Zo kunnen wij het ondernemerschap ten volle verdedigen en op alle niveaus aandringen op de cruciale rol ervan nu en in de toekomst.