ONZE MISSIE

Pulse streeft ernaar dat ondernemerschap ten volle kan worden ingezet om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en individuele ambities waar te maken.

Ondernemerschap heeft impact op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Ondernemerschap creëert jobs, waarde en innovatie, het drijft persoonlijke en maatschappelijke motivatie. Dit steunt dan weer ons gezondheids-, onderwijs- en sociaal systeem.

We moeten die brede opbrengsten van ondernemerschap onderkennen en toegang tot ondernemen faciliteren en verzekeren voor eenieder die de wil en ambitie toont om te ondernemen.

Het Belgische ecosysteem van ondernemers dient ernaar te streven het potentieel van alle ondernemers te steunen.