Projectoproep Pulse Foundation rond toegang tot ondernemerschap

Het is dan ook de ambitie van de Stichting om de ondernemerscultuur van jongs af aan te stimuleren en bevorderen, elke ondernemer in elke fase van zijn avontuur te begeleiden en van ons Belgische ecosysteem een model van succes en uitmuntendheid te maken.

Daartoe heeft de Pulse Foundation 7 hindernissen voor het ondernemerschap geïdentificeerd, die ze wil aanpakken: ondernemingscultuur, het ecosysteem, administratieve moeilijkheden, toegang tot ondernemerschap – tot de markt, de kapitaal-, aanwerving van talent, internationalisering en tweede kans.

Deze projectoproep is gericht op het onderdeel, “toegang tot ondernemerschap”.

De Pulse Foundation wenst 3 à 4 projecten te ondersteunen die de toegang tot ondernemersschap op ons Belgisch grondgebied willen verzekeren.

Call for projects

Voor Wie?

Dit projectoproep is bedoeld voor non-profitstructuren (vzw’s en stichtingen)* die de belemmeringen voor ondernemerschap helpen verminderen door ondernemers te ondersteunen bij de uitvoering van hun ondernemingsproject. De verleende steun moet de ondernemer in staat stellen zijn project op de markt te brengen.

De vastgestelde belemmeringen zijn de volgende:

 • De diversiteit van ondernemers en hun ecosysteem (investeerders, raden van bestuur, enz.): hun afkomst, geslacht, leeftijd, enz;
 • Toegang tot:
  • kapitaal;
  • de markt;
  • het netwerk;
  • informatie.

Opmerking:

 • deze activiteiten moeten worden opgenomen in het maatschappelijk doel van de statuten, dat als bijlage bij dit document moet worden ingediend;
 • bijzondere aandacht zal worden besteed aan:
  • groeiondernemerschap;
  • de toegankelijkheid van universitaire spin-offs en daarmee aan de steun die wordt gegeven om academische projecten op de markt te brengen;
 • programma’s die gericht zijn op werkgelegenheid komen niet in aanmerking.

* Een van de geselecteerde organisaties mag zich nog in de beginfase bevinden; de andere zullen al een staat van dienst van ten minste twee à drie jaar hebben.

Accelerator program

Naast de financiële steun van Pulse Foundation voor het project, verbinden alle laureaten zich toe tot de deelname aan een “Acceleratorsprogramma” (dat mid 2023 van start gaat). Met dit programma willen wij de organisaties de we bijstaan in staat stellen zich te versterken, hun impact te vergroten en te werken aan hun duurzaamheid. Hoe? Door hen op verschillende manieren te begeleiden, via methodologische ondersteuning en netwerkvorming. In deze context zal Pulse Foundation ook deel uitmaken van een van de bestuursorganen van het project en/of de organisatie.

Timing

 • Start van de oproep : 22/03/2023;
 • Sluiting: 24/04/2023 om 23:59;
 • Bekendmaking van de laureaten: gedurende de zomer van 2O23.

Selectiecriteria

De selectie van de ingediende dossiers zal gebeuren op basis van de volgende criteria (de volledige informatie die moet worden ingediend is te vinden aan het einde van deze oproep):

Timing

 • het dossier is correct en volledig ingevuld in het Nederlands, Frans of Engels en wordt uiterlijk op 24/04/23 om 23:59 uur ingeleverd.

Organisatie

 • een gedetailleerd financieel plan;
 • de overeenstemming van het project met de opdracht van de organisatie;
 • duurzaamheid van de financiële structuur en het bestuur.

Mensen

 • kwaliteit en inzet van de mensen die de leiding hebben;
 • erkende ervaring in het ondersteunen van ondernemers of in sociaal ondernemerschap.

Project

 • de organisatie is actief in het ondersteunen van ondernemerschap, met als doel belemmeringen voor ondernemerschap te verminderen en bij voorrang degene die hierboven in de afdeling “Voor wie” zijn vermeld;
 • de ondernemingsgerichte aanpak van het project en de organisatie erachter;
 • het multiplicatoreffect van het project op geografisch niveau of in termen van volume: het moet als model kunnen dienen voor andere diensten en organisaties;
 • de integratie van het project en de structuur in het ondernemingsecosysteem;
 • de duurzaamheid van het project: uit de aanvraag moet blijken dat de initiatiefnemer bereid is om het project duurzaam te maken, door duurzame financiële middelen te zoeken die verder gaan dan de steun van de Pulse Foundation.

Methodologie en impact

 • de impact die het project zal hebben op:
  • de bevordering van ondernemerschap
  • het verminderen van belemmeringen om als ondernemer te starten, of het nu gaat om belemmeringen in verband met de afkomst, geslacht of leeftijd van de ondernemer, of om belemmeringen rond de toegang tot financiering, het netwerk, de markt of tot informatie;
  • elk ander resultaat met betrekking tot dit thema;
 • de methodologie en de instrumenten voor de impactmeting van het project zijn van cruciaal belang en moeten in detail worden beschreven in het dossier – een beproefde methodologie die kan worden uitgebreid (scaled) en waarvan de effecten kunnen worden gemeten.

De overeenkomst van het project met de waarden van de Pulse Foundation:

  • de toegang tot ondernemerschap verzekeren.

Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen of waaraan een van de gevraagde elementen ontbreekt, worden niet in aanmerking genomen.

Selectieprocess

 • Een eerste selectie van de dossiers zal plaatsvinden binnen de 4 weken na de deadline voor het indienen van een project;
 • voor de projecten die worden geselecteerd, zal een afspraak worden gemaakt (telefonisch of persoonlijk) om bijkomende informatie te verzamelen (mei 2023) en/of om het projectteam te ontmoeten;
 • de geselecteerde kandidatrn zullen vervolgens worden voorgelegd aan een jury van deskundigen met een presentatie (mid juni), die een shortlist van kandidaten zal opstellen die aan de Raad van Bestuur zal worden voorgelegd (22 juni);
 • de keuze van de laureaten zal door de Raad van Bestuur van de Pulse Foundation worden voltooid en in de zomer worden meegedeeld.
Call for projects

Financiële steun

Pulse Foundation wil 3 à 4 projecten steunen gedurende een periode van 3 jaar.

Er is totaal 580.000 euro om over 3 jaar te verdelen over die 3 à 4 projecten

 • 250.000 € in 2023;
 • 180.000 € in 2024;
 • 150.000 € in 2025;

Dit bedrag zal onder de projecten worden verdeeld naargelang van hun kwaliteit en impact, naar goeddunken van de Pulse Foundation.

Contactgegevens en aanvullende informatie

Olivia Degueldre

od@pulsefoundation.be

+32 (0) 477.71.19.75

Indieningsprocedure

De dossiers moeten ten laatste op 24/04/23 om 23:59 uur worden ingediend via e-mail naar od@pulsefoundation.be.

Als de bijlagen bij uw e-mail meer dan 25 MB bedragen, verzoeken wij u ons uw kandidatuursdossier met de bijlagen te bezorgen via een gespecialiseerde e-maildienst naar keuze (WeTransfer, MailBigFile…).

FAQ

Uitgaven die in aanmerking komen voor vergoeding

Alle uitgaven die rechtstreeks verband houden met het project – dit omvat structurele kosten, personeelskosten, communicatiekosten, enz., in verband met de jaren die door de Pulse Foundation worden gefinancierd en reeds door de aanvrager zijn betaald (met betalingsbewijs).

Maturiteit van het project

We zijn op zoek naar projecten met een reeds voltooid proof of concept. We staan echter open voor steun aan 1 seed- of starterproject, op voorwaarde dat het bijzonder relevant is.

Geografie

We willen projecten steunen die volledig of gedeeltelijk in België zullen lopen. Projecten met een nationale ambitie worden sterk aangemoedigd. Ook uit het buitenland geïmporteerde innoverende projecten kunnen worden gesteund. In het buitenland uitgevoerde projecten komen niet in aanmerking.

Kan ik een project indienen als mijn maatschappelijke zetel in het buitenland is gevestigd, maar mijn project in België zal worden uitgevoerd?

Ja, maar de plaatselijke aanwezigheid (lokaal, in België) zal worden onderzocht tijdens de analyse van het dossier. De aanvrager moet kunnen aantonen dat het project actief is op het Belgische grondgebied.

Moet ik de btw opnemen in mijn begroting?

Als uw organisatie de btw niet terugvordert, moet u de prijzen ‘inclusief btw’ opnemen in de begroting. Als de btw wordt teruggevorderd, moet u een begroting exclusief btw indienen.

Hoeveel uren zal ik aan deze projectoproep moeten besteden?

Het hele proces – van het invullen van de aanvraag tot de uiteindelijke presentatie aan het bestuur van de Pulse Foundation – neemt ongeveer 10 uur in beslag.