Pulse Foundation

De Pulse Foundation verenigt verscheidene ondernemersfamilies met een gemeenschappelijke visie: dankzij de werkgelegenheid die het schept, de waarde die het creëert en de innovatie en creatie die het stimuleert, is het ondernemerschap het antwoord op veel van de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen en de conditio sine qua non voor onze welvaart.

Volgende oproep tot het indienen van projecten door de Stichting in Q1 2023

Het is dan ook de ambitie van de Stichting om de ondernemerscultuur van jongs af aan te stimuleren en bevorderen, elke ondernemer in elke fase van zijn avontuur te begeleiden en van ons Belgische ecosysteem een model van succes en uitmuntendheid te maken.

Daartoe heeft de Pulse Foundation 6 hindernissen voor het ondernemerschap geïdentificeerd, die ze wil aanpakken: ondernemingscultuur, administratieve moeilijkheden, toegang tot de markt en kapitaal, aanwerving van talent, internationalisering en tweede kans.

Deze projectoproep is gericht op het eerste onderdeel, “ondernemingscultuur”, dat tot doel heeft:

 • het imago, de perceptie, de realiteit van ondernemers en de maatschappelijke rol van ondernemers te bevorderen;
 • het bewustmaking van ondernemerschap vanaf jonge leeftijd, van de kleuterschool tot de lagere en middelbaar onderwijs en verder tot het hoger onderwijs en de universiteiten;
 • ambities te formuleren en “groot te denken”;
 • het ondernemerschap te bevorderen als een levens/carrière keuze en niet als een standaardkeuze;
 • de intentie van een ondernemerscarrière op te bouwen.

De Pulse Foundation wenst 3 tot 4 projecten te steunen die de ondernemingscultuur op ons Belgisch grondgebied willen bevorderen.

idea

Voor Wie?

Dit projectoproep is bedoeld voor non-profitstructuren (vzw’s en stichtingen)* die zich bezig houden met de ondersteuning van het ondernemerschap en de bevordering van de ondernemerscultuur

 • op alle leeftijden;
 • en die praktische activiteiten of oplossingen bieden, zoals
  • Rolmodel/ mentoring: de praktijk van het ontmoeten en delen van ervaringen met een ondernemer;
  • Rollenspel: een activiteit die mensen (jong en oud) ertoe brengt te doen alsof ze ondernemers zijn. Bijvoorbeeld door middel van spelletjes over het starten van een bedrijf of over ondernemerschap in het algemeen;
  • “Train de trainer”: leerkrachten en/of opvoeders de instrumenten bieden om met de ondernemersgeest vertrouwd te raken;
  • Media: ondernemerschap bevorderen via geschikte kanalen (bv. reality tv-shows of via sociale netwerken).

Opmerking:

 • Deze activiteiten moeten worden weerspiegeld in het maatschappelijk doel van de statuten, dat als bijlage bij dit document moet worden ingediend;
 • Bijzondere aandacht zal worden besteed aan organisaties die actief zijn in het algemeen (middelbaar) onderwijs, alsook aan organisaties die trans-facultaire ontmoetingen tot stand brengen (hogescholen en universiteiten);
 • Programma’s die gericht zijn op werkgelegenheid komen niet in aanmerking.

* Een van de geselecteerde organisaties mag zich nog in de beginfase bevinden; de andere zullen al een staat van dienst van ten minste twee à drie jaar hebben.

Accelerator program

Naast de financiële steun van Pulse Foundation voor het project, verbinden alle laureaten zich toe tot de deelname aan een “Acceleratorsprogramma” (dat begin 2023 van start gaat). Met dit programma willen wij de organisaties de we bijstaan in staat stellen zich te versterken, hun impact te vergroten en te werken aan hun duurzaamheid. Hoe? Door hen op verschillende manieren te begeleiden, via methodologische ondersteuning en netwerkvorming. In dit verband zal Pulse Foundation ook deel uitmaken van een van de bestuursorganen van het project en/of de organisatie.

Timing

 • Start van de oproep : 23/08/2022;
 • Sluiting: 23/09/2022 om 23:59;
 • Bekendmaking van de laureaten: december 2022.

Selectiecriteria

De selectie van de ingediende dossiers zal gebeuren op basis van de volgende criteria (de volledige informatie die moet worden ingediend is te vinden aan het einde van deze oproep):

 • Timing
  • Het dossier is correct en volledig ingevuld in het Nederlands, Frans of Engels en wordt uiterlijk op 23/09/22 om 23:59 uur ingeleverd;
 • Organisatie
  • Een gedetailleerd financieel plan;
  • De overeenstemming van het project met de opdracht van de organisatie;
  • Duurzaamheid van de financiële structuur en het bestuur;
 • Mensen
  • Kwaliteit en inzet van de mensen die de leiding hebben;
  • Erkende ervaring in het ondersteunen van ondernemers of in sociaal ondernemerschap;
 • Project
  • De organisatie is actief op het gebied van de bevordering van het ondernemerschap en de activiteiten die hierboven in de rubriek “Voor wie” zijn vermeld;
  • De ondernemingsgerichte aanpak van het project en de organisatie erachter;
  • Het multiplicatoreffect van het project op geografisch niveau of in termen van volume: het moet als model kunnen dienen voor andere diensten en organisaties;
  • De integratie van het project en de structuur in het ondernemingsecosysteem;
  • De duurzaamheid van het project: uit de aanvraag moet blijken dat de initiatiefnemer bereid is om het project duurzaam te maken, door duurzame financiële middelen te zoeken die verder gaan dan de steun van de Pulse Foundation;
 • Methodologie en impact
  • De impact die het project zal hebben op de bevordering van ondernemerschap op alle leeftijden, op de intentie en capaciteit om aan ondernemerschap te beginnen, op het aantal nieuwe ondernemers op de Belgische markt en elk ander resultaat met betrekking tot dit thema;
  • De methodologie en de instrumenten voor de impactmeting van het project zijn van cruciaal belang en moeten gedetailleerd worden beschreven in het dossier – een beproefde methodologie die kan worden uitgebreid (scaled) en waarvan de effecten kunnen worden gemeten;
 • De overeenkomst van het project met de geest en waarden van de Pulse Foundation: het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van het ondernemerschap in België.

Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen of waaraan een van de gevraagde elementen ontbreekt, worden niet in aanmerking genomen.

Selectieprocess

 • Een eerste selectie van de dossiers zal plaatsvinden binnen de vier weken na de deadline voor het indienen van een project;
 • Voor de projecten die worden geselecteerd, zal een afspraak worden gemaakt (telefonisch of persoonlijk) om bijkomende informatie te verzamelen (oktober – november 2022) en/of om het projectteam te ontmoeten;
 • De geselecteerde kandidaturen zullen vervolgens worden voorgelegd aan een jury van deskundigen (november), die een shortlist van kandidaten zal opstellen die aan de Raad van Bestuur zal worden voorgelegd (eind november 2022);
 • De keuze van de laureaten zal door de Raad van Bestuur van de Pulse Foundation worden voltooid en in december worden meegedeeld.
young entrepreneurs

Financiële steun

Pulse Foundation wil 3 à 4 projecten steunen gedurende een periode van 3 jaar.
Er is totaal 580.000 euro om over 3 jaar te verdelen over die 3 à 4 projecten

 • 250.000 € in 2023;
 • 180.000 € in 2024;
 • 150.000 € in 2025;

Dit bedrag zal onder de projecten worden verdeeld naargelang van hun kwaliteit en impact, naar goeddunken van de Pulse Foundation.

Contactgegevens en aanvullende informatie

Olivia Degueldre

od@pulsefoundation.be

+32 (0) 477.71.19.75

Indieningsprocedure

De dossiers moeten ten laatste op 23/09/21 om 23:59 uur worden ingediend via e-mail worden naar od@pulsefoundation.be.

Als de bijlagen bij uw uw e-mail meer dan 25 MB bedragen, verzoeken wij u ons uw kandidatuursdossier met de bijlagen te bezorgen via een gespecialiseerde e-maildienst naar keuze (WeTransfer, MailBigFile…).

FAQ

Uitgaven die in aanmerking komen voor vergoeding

Alle uitgaven die rechtstreeks verband houden met het project – dit omvat structurele kosten, personeelskosten, communicatiekosten, enz., in verband met de jaren die door de Pulse Foundation worden gefinancierd en reeds door de aanvrager zijn betaald (met betalingsbewijs).

Maturiteit van het project

We zijn op zoek naar projecten met een reeds voltooid proof of concept. We staan echter open voor steun aan 1 seed- of starterproject, op voorwaarde dat het bijzonder relevant is.

Geografie

We willen projecten steunen die volledig of gedeeltelijk in België zullen lopen. Projecten met een nationale ambitie worden sterk aangemoedigd. Ook uit het buitenland geïmporteerde innoverende projecten kunnen worden gesteund. In het buitenland uitgevoerde projecten komen niet in aanmerking.

Kan ik een project indienen als mijn maatschappelijke zetel in het buitenland is gevestigd, maar mijn project in België zal worden uitgevoerd?

Ja, maar de plaatselijke aanwezigheid (lokaal, in België) zal worden onderzocht tijdens de analyse van het dossier. De aanvrager moet kunnen aantonen dat het project actief is op het Belgische grondgebied.

Moet ik de btw opnemen in mijn begroting?

Als uw organisatie de btw niet terugvordert, moet u de prijzen ‘inclusief btw’ opnemen in de begroting. Als de btw wordt teruggevorderd, moet u een begroting exclusief btw indienen.

Hoeveel uren zal ik aan deze projectoproep moeten besteden?

Het hele proces – van het invullen van de aanvraag tot de uiteindelijke presentatie aan het bestuur van de Pulse Foundation – neemt ongeveer 10 uur in beslag.